Само тимска работа е основа за успех

 
 
 
 

За нас

 
Уредното, ажурно и сеопфатно сметководство е основа за одлуки кај секој претприемач. Со нашите податоци и нашите совети секогаш ќе имате база за рационално одлучување и деловно планирање.

Во Екстра Тим сметководството е повеќе од ажурирање на податоците и пополнување на обрасци. Кај нас со финансиското и материјалното работење се даваат сите показатели за правење анализи на Вашето работење како показатели за успешноста на Вашата компанија.

Постоиме повеќе од 20 години. Нашиот тим е составен од професионалци со економски факултет и уверение за овластен сметководител со работно искуство. Нашето работење е комплетно усогласено со сите законски прописи. Подготвени сме да одговориме на сите Ваши потреби и барања.

Кај нас услугата е комплетна и се состои од:
 
 
 

ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО


- Комплетна обработка на Вашите документи
 
 
 
 

ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ДО ИНСТИТУЦИИ


- Изработка на завршна сметка и доставување до ЦРМ и УЈП
- Доставување на сите други обрасци до сите институции
 
 
 
 
 
 

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ


- пресметка со боледувања, скратено и прекувремено работно време
 
 
 
 

ПРИЈАВА И ОДЈАВА НА ВРАБОТЕНИ


- Електронска пријава и одјава на работници
 
 
 
 
 
 

ДАНОЧНИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА


- Физички лица кои имаат потреба од пресметка на ДДВ и ПД
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВИ ФИРМИ


Нашиот тим има овластаување за:
- регистрација на фирми, цената е 0 денари
- промени во ЦРМ, ликвидација, стечај
 
 
 
 
 
 

Галерија